Rezultāts2017/01/032017/01/03 Riebiņu novada dome (90001882087)

Būvdarbu veikšana objektā „Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši posms km 1,11-1,69” un „Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0,00-1,0; Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0,00-0,40; Nr. 30 Gribolva –Vecbeči km 0,00-0,45” pārbūve