Rezultāts2015/12/042015/12/04 AS "Sadales tīkls" (40003857687)

Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde

Rezultāts2015/05/052015/05/12 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)

Autotransporta, mehānismu rezerves daļu un servisa pakalpojumu iepirkums