Rezultāts2018/10/212018/10/21 SIA "Rīgas 1.slimnīca" (40003439279)

Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana

Rezultāts2016/11/242016/11/24 SIA "Rīgas 1.slimnīca" (40003439279)

Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana