Rezultāts2017/01/232017/01/23 Nodrošinājuma valsts aģentūra (90009112024)

Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehnisko projektu un apliecinājuma karšu izstrādes pakalpojumi uz vienu gadu, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamo apliecinājuma karšu un būvprojektu izstrāde