Rezultāts2018/07/212018/07/21 Daugavpils pilsētas dome (90000077325)

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2.konkurss)

Rezultāts2018/01/142018/01/14 Daugavpils pilsētas dome (90000077325)

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 aktivitāšu īstenošanai)