Rezultāts2018/11/022018/11/02 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (90002121030)

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

Rezultāts2018/05/042018/05/04 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (90002120158)

Materiālu un reaģentu iegāde