Rezultāts2018/09/152018/09/15 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos uz 4 (četriem) gadiem

Rezultāts2017/12/102017/12/10 RB Rail AS (40103845025)

Ekspertu pakalpojumi