Rezultāts2016/05/302016/05/30 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)

Būvniecības ieceres dokumentācijas un tehnisko specifikāciju sagatavošana apvienotajam būvniecības iepirkumam objektam telšu pilsētas (“Life support area”) teritorijas ar laukumiem, inženiertīkliem (ūdensapgāde, kanalizācija, gāzes apgāde un elektroapgāde), un ceļiem būvniecība “Ādažu nacionālais mācību centrs” Kadaga, Ādažu novads” (ārkārtas apstākļos)