Rezultāts2017/12/102017/12/10 RB Rail AS (40103845025)

Ekspertu pakalpojumi

Rezultāts2015/07/232015/07/23 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (90000088687)

Sākotnējo novērtējumu izstrāde: – SAM 4.5.1. “Attīsīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” pasākumam 4.5.1.2. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”; – SAM 6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākumam 6.1.4.2. “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”; – SAM 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”

Rezultāts2015/06/112015/06/11 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām

Rezultāts2015/06/082015/06/08 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Atklāts konkurss uz vērtēšanas eksperta amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa „Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” trešās atlases kārtas ietvaros

Rezultāts2015/01/212015/01/21 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Atklāts konkurss uz vērtēšanas eksperta amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa „Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” otras atlases kārtas ietvaros

Rezultāts2014/03/052014/03/05 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)

Atklāts konkurss uz vērtēšanas eksperta amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atklāta projektu konkursa „Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros