Rezultāts2017/09/062017/09/06 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Rezultāts2015/07/132015/07/13 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Vsipārīgā vienošanās par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšana ar saudzīgu mežizstrādes tehniku, izstrādājot galvenās un krājas kopšanas cirtes 2015. – 2018.gadā