Rezultāts2016/04/082016/04/08 Cieceres internātpamatskola (90000348297)

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Cieceres internātpamatskolas vajadzībām