Rezultāts: Vides objekts Brīvības cīnītājiem, Liepājas ielā 39, Kuldīgā

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)
Sludinājums
kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590

Pasta adrese

Baznīcas iela 1

Pilsēta / Novads

Kuldīga

Pasta indekss

LV-3301

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontaktpersona(-as)

Zaiga Kudiņa

Tālruņa numurs

63322469

Faksa numurs

63341422

E-pasta adrese

zaiga.kudina@kuldiga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kuldiga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Vides objekts Brīvības cīnītājiem, Liepājas ielā 39, Kuldīgā

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Vides objekts Brīvības cīnītājiem, Liepājas ielā 39, Kuldīgā

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92311000-4

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Apraksts

III.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

III.1.2) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Mērķa un pilsētvides kritēriji
 2. Mākslinieciskie kritēriji
 3. Idejiskie kritēriji

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

KNP 2017/80-K

III.2.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:

VAI

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē:

07/11/2017 - Paziņojums par metu konkursu

IV IEDAĻA: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas?

image
image

IV.1. Informācija par metu konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens mets vai visi meti tika noraidīti
image Citi iemesli (konkursa pārtraukšana)

Konkursa pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Komisijas locekļi atbalsta SIA "ZAIGAS GAILES BIROJS" izstrādāto teritorijas koncepciju un piemiņas vietas izcelšanu ar informatīvās plāksnes izveidošanu uz tās, neveidojot papildus vides objektus.

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par metu konkursu

Avots: pvs.iub.gov.lv