Sludinājums: Teodora Hermanovska pieminekļa Jaunjelgavā meta izstrāde

Publicēts
28.12.2017
28.12.2017
Pasūtītājs
Jaunjelgavas novada dome (90000020824)
Termiņš
16.03.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads
E-pasts
Sludinājums
www.jaunjelgava.lv...
Tālrunis
Novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 28/12/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jaunjelgavas novada dome, 90000020824

Pasta adrese

Lācplēša ielā 11

Pilsēta / Novads

Jaunjelgava

Pasta indekss

LV-5134

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpunkts(-i)

Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks

Tālruņa numurs

65133655, 29243332

Faksa numurs

65133657

E-pasta adrese

guntis.libeks@jaunjelgava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jaunjelgava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jaunjelgava.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://jaunjelgava.lv/index.php/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/publiskie-iepirkumi-2/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageiepriekš minētajā adresē
imagecitā adresē: (norādīt citu adresi)

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi:(norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Pašvaldība

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Teodora Hermanovska pieminekļa Jaunjelgavā meta izstrāde

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Teodoram Hermanovskim veltīta tēlniecības objekta izveidei paredzēt izmantot metālu, dabīgo akmeni vai citu ārējā vidē ilgi izturīgu materiālu.Tēlniecības objektu paredzēts novietot Jaunjelgavas pilsētā Vecpilsētas parkā vai Jelgavas un Pārceltuves ielu krustojumā. Pretendenti drīkst piedāvāt arī citas vietas Jaunjelgavas pilsētā uz pašvaldības zemes.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92312000-1

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (slēgta konkursa gadījumā)

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
Profesionāli izglītots tēlnieks vai mākslinieks, kas spēj realizēt savu Metu konkurs ideju materiālā un izvietot vidē, sadarbojoties radošā komandā ar arhitektu .

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1 APRAKSTS

IV.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

IV.1.2) Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgta konkursa gadījumā):

IV.1.3) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Vides risinājumi: -piedāvājuma konteksts un saikne ar vidi– 10 punkti; -kompozicionālais risinājums– 10 punkti; -teritorijas funkcionalitāte (gājēju kustība, skatupunkti)– 10 punkti; -teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība meta idejai un videi–10 punkti.
 2. Tēlnieciskie risinājumi: idejiskais un emocionālais vēstījums - 50 punkti
 3. Tehniski-ekonomiskie rādītāji: funkcionalitāte – materiālu izturība un ilgmūžība - 10 punkti

IV.2. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

JND 2017/2.1-29/14

IV.2.2) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 16/03/2018 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums: (slēgta konkursa gadījumā)

Datums: 

IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3. ATLĪDZĪBA UN ŽŪRIJA

IV.3.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 3
EUR 1500,0

IV.3.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.3.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.3.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.3.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Guntis Libeks
 2. Sandra Rizga
 3. Gundega Zarāne
 4. Vaira Lejniece
 5. Aivis Freidenfelds
 6. Dace Kuršinska

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv