Sludinājums: Radio informatīvo pakalpojumu sniegšana 2016.gadā latviešu valodā

Publicēts
18.01.2016
18.01.2016
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Termiņš
29.01.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Linda Rudzroga
E-pasts
Sludinājums
www.ventspils.lv...
Tālrunis
63601137

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 18/01/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas dome, 90000051970
Pasta adrese: Jūras iela 36
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Linda Rudzroga Tālruņa numurs: 63601137
E-pasts: marketings@ventspils.lv Faksa numurs: 63601118
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Radio informatīvo pakalpojumu sniegšana 2016.gadā latviešu valodā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Informatīvo pakalpojumu sniegšana (t.sk. radio raidījumu veidošana un apraide) par Ventspils pilsētas pašvaldības paziņojumiem ar radio starpniecību Latvijas mērogā raidošā radio stacijā latviešu valodā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
92211000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  11 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2015/1/39

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 29/01/2016 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, bet piektdienās līdz plkst. 16.00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 29/01/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

29/01/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Vieta:  Ventspils pilsētas dome

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs, 90001156868
Pasta adrese: Kuldīgas iela 18
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: 3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", 40003245964
Pasta adrese: Sporta iela 7/9
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv