Sludinājums: Autoiekrāvējs

Publicēts
12.01.2019
12.01.2019
Pasūtītājs
SIA "Vilsa" (40003534751)
Termiņš
25.01.2019
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/01/2019

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Vilsa"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003534751

Adrese

Ragana, Saules iela 10, Krimuldas pag., Krimuldas novads, Latvija, LV-2144

Tālruņa numurs(-i)

29119123

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Vilnis Saulājs, tel.:29119123, e-pasts: vilsa@vilsa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Autoiekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Inderdēļi 1A, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/01/2019
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Inderdēļi 1A, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151, e-pasts: vilsa@vilsa.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv