Sludinājums: Piekabe.

Publicēts
07.11.2018
07.11.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zalzeme” (40103577371)
Termiņš
22.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zalzeme”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103577371

Adrese

Skolas iela 14, Viļāni, Viļānu novads, p.n. Viļāni, Latvija, LV-4650

Tālruņa numurs(-i)

28717002

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarotā pers., Jefrosinija Smirnova, 28717002, jefrosinija.smirnova@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Upsala, Leimanišķi, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4631

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

17400 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skolas iela 14, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests.

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4. pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

10.  Pievienotie dokumenti

559086__0_cenuaptspecifzalzemepiekabe.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv