Sludinājums: Graudu piekabe

Publicēts
07.11.2018
07.11.2018
Pasūtītājs
Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI” (43401000316)
Termiņš
22.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43401000316

Adrese

"Bērziņi", Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29189459

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu piekabe

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Bērziņi”, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

29000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

559094__0_specifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv