Sludinājums: Meža piekabe

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Aivara Bernāna zemnieku saimniecība “ZELMEŅI” (42401017934)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Aivara Bernāna zemnieku saimniecība “ZELMEŅI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401017934

Adrese

“Liepukalns”, Škinči, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4625

Tālruņa numurs(-i)

20285554

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža piekabe

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Liepukalns”, Škinči, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

40000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv