Rezultāts: Rezerves daļu un autoriepu iegāde pagasta transportam

Publicēts
11.04.2018
11.04.2018
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde (90000025323)
Uzvarētājs
SIA Auto Kada (40003275846), SIA Dārzkalni Ž (41501019701), SIA "Valters &GR" (42403013458), SIA Latakko serviscentru tīkls (40003934155)
Summa
23 713,31 EUR
Sludinājums
www.silmala.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 11/04/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, 90000025323

Pasta adrese

Saules iela 4,c.Gorņica, Silmalas pagasts,p.n.Malta,Rēzeknes novads

Pilsēta / Novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV 4630

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jevģēnija Grišuļonoka

Tālruņa numurs

64644682

Faksa numurs

E-pasta adrese

jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.silmala.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.silmala.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Rezerves daļu un autoriepu iegāde pagasta transportam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rēzeknes novads Silmalas pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Rezerves daļu un autoriepu iegāde pagasta transportam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
34300000-0

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

23713.31 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPP 2018/3

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rezerves daļu iegāde autobusiem

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Auto Kada, 40003275846

Pasta adrese

Kaibalas iela 16,

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1035

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67113380

Faksa numurs

67113390

E-pasts

info@autokada.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9057.44    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9057.44    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rezerves daļu iegāde traktoriem

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Dārzkalni Ž, 41501019701

Pasta adrese

Miglāni, Krāslavas pagasts

Pilsēta / novads

Krāslavas novads

Pasta indekss

LV5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29405221

Faksa numurs

E-pasts

darzkalni.z.sia@gmail.com

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6132.43    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6132.43    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rezerves daļu iegāde vieglajām automašīnām

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Valters &GR", 42403013458

Pasta adrese

Brīvības iela 39-NT1

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64625000

Faksa numurs

64625010

E-pasts

valters_gr@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1889.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1889.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rezerves daļu iegāde kravas automašīnām

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Dārzkalni Ž, 41501019701

Pasta adrese

Miglāni, Krāslavas pagasts

Pilsēta / novads

Krāslavas novads

Pasta indekss

LV5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29405221

Faksa numurs

E-pasts

darzkalni.z.sia@gmail.com

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 523    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 523    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autoriepu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Latakko serviscentru tīkls, 40003934155

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 33

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65454546, 27882214

Faksa numurs

E-pasts

valerijs.kukjans@latakko.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6110.84    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6110.84    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

iepirkums tika dalīts daļās

Avots: pvs.iub.gov.lv