Rezultāts: Ziemas riepu piegāde

Publicēts
12.02.2018
12.02.2018
Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests (90000069281)
Uzvarētājs
Senson auto, SIA (40103134754), Baltyre Latvia, SIA (43603053166), Auto motīvs, SIA (40003849726)
Summa
34 711,00 EUR
Sludinājums
https://www.vid.gov.lv/lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 12/02/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281

Pasta adrese

Talejas iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1978

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Guntis Cielava

Tālruņa numurs

67120201

Faksa numurs

67122907

E-pasta adrese

Guntis.Cielava@vid.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): https://www.vid.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.vid.gov.lv/lv/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ziemas riepu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīgā, Talejas ielā 1, vai citā Pasūtītāja norādītajā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Jaunu (nelietotu, neatjaunotu) transportlīdzekļu ziemas riepu piegāde.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
34351100-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

34711 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM VID 2017/239

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ziemas riepu piegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

12/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Senson auto, SIA, 40103134754

Pasta adrese

Starta iela 5F

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67564955

Faksa numurs

+371 67566476

E-pasts

riepas@sensonauto.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Baltyre Latvia, SIA, 43603053166

Pasta adrese

Aviācijas iela 8

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV-3002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 29463163

Faksa numurs

E-pasts

info@baltyre.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Auto motīvs, SIA, 40003849726

Pasta adrese

Salaspils iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1019

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67144144

Faksa numurs

+371 67144172

E-pasts

amotivs@amotivs.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 34711    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 34711    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Saskaņā ar nolikumu.


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Tika noslēgta vispārīgā vienošanās

Avots: pvs.iub.gov.lv