Grozījumi: Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

Publicēts
23.01.2018
23.01.2018
Pasūtītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
https://www.bior.lv/lv/iepirkumi/ie...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 23/01/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333

Pasta adrese

Lejupes iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1076

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpunkts(-i)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Halina Bila

Tālruņa numurs

67808970

Faksa numurs

67620434

E-pasta adrese

halina.bila@bior.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bior.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.bior.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
63726800-2

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

BIOR 2018/3/AK/EJZF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 12/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: I.1.)

Teksta labojuma vieta:
Interneta adreses
Šī teksta vietā:
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017
Jābūt:
Pircēja profila adrese (URL): https://www.bior.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018

Iedaļas Nr: I.3

Teksta labojuma vieta:
Saziņa
Šī teksta vietā:
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017
Jābūt:
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (URL): https://www.bior.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
02/02/2018 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
06/02/2018 (dd/mm/gggg) 11:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)
Šī teksta vietā:
02/02/2018 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
06/02/2018 (dd/mm/gggg) 11:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv