Rezultāts vai grozījumi: Graudu pārkraušanas piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra" (45403023858)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403023858

Adrese

Ozolu iela 12, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4873

Tālruņa numurs(-i)

29419097

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Arvis Jakovičs, 29419097, demetra2009@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pārkraušanas piekabe

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Tehnika netiks iegādāta

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv