Sludinājums: Piekabe/muca

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Z/S "Kalna - Mikas" (46101000511)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S "Kalna - Mikas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101000511

Adrese

"Kalna-Mikas", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV3329

Tālruņa numurs(-i)

29332199

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63372416

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Jānis Brantevics, tālr.29332199, e-pasts kalnamikas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe/muca

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kalna-Mikas", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kalna-Mikas", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3329

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

471616__0_mucasteh.spec..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv