Sludinājums: Piekabe

Publicēts
20.11.2016
20.11.2016
Pasūtītājs
Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība "BRŪVERI" (47701002007)
Termiņš
06.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība "BRŪVERI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47701002007

Adrese

" Brūveri" Rudzātu pagasts Līvānu novads , Latvija, LV-5328

Tālruņa numurs(-i)

29187229

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Uldis Brūvers : Tālrunis: 29187229; epasts: uldis.bruvers@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Brūveri Rudzātu pagasts Līvānu novads LV-5328

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

06/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brūveri Rudzātu pagasts Līvānu novads LV-5328

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Investīcijas materiālajos aktīvos"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473118__0_tehnspecpiekabe.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv