Sludinājums: Piekabe

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība „Upesmola” (42401019051)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
25991731

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība „Upesmola”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401019051

Adrese: "Ievlejas", Kristiņkas, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4652

Tālruņa numurs(-i): 25991731
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): konsultants Gunārs Indričāns, mob.tel.: 28625577, gunars.indricans@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Ievlejas", Kristiņkas, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/04/2017
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ievlejas", Kristiņkas, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435698__0_tehspecpiekabe.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv