Sludinājums: Piekabe saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
ZS Jaundzintari (41501008464)
Termiņš
08.01.2016
Tālrunis
29190656

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Jaundzintari

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501008464

Adrese: Dzintari, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5449

Tālruņa numurs(-i): 29190656
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Genadijs Gorkins, +37129190656

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dzintari, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 15000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 08/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzintari, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 4. Investīcijas materiālajos aktīvos; 4.1 apakšpasākums Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430713__0_6.rar

Avots: pvs.iub.gov.lv