Sludinājums: Beramkravu pārkraušanas piekabe

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
ZS"Lazdiņi" (48501014958)
Termiņš
28.12.2015
Tālrunis
+37126521883

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS"Lazdiņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501014958

Adrese: "Lazdiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719, Latvija, 3719

Tālruņa numurs(-i): +37126521883
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks, Juris Lazdiņš, 26521883, lazdinsjuris@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Beramkravu pārkraušanas piekabe
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dobeles nov., Krimūnu pag., "Lazdiņi", LV-3719
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 32000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 28/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lazdiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA 4.1.apakšpasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Sākotnējie piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz paziņojumā norādīto e-pastu, gala piedāvājums - tikai sagatavots uz uzņēmuma veilapas, latviešu valodā, parakstīts oriģināls.
10. Pievienotie dokumenti 429206__0_TehnspecLazdiniberamkravuparkrausanaspiekabe.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv