Rezultāts: Apvidus automobiļu piegāde

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Valsts meža dienests (90000057795)
Uzvarētājs
SIA „EURO-AUTO” (40003119157)
Summa
32 200,00 EUR
Sludinājums
www.vmd.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts meža dienests, 90000057795
Pasta adrese: 13.janvāra iela 15
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1932 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Artūrs Kuziks, Rolands Ābeltiņš Tālruņa numurs: +37167229147
E-pasta adrese: iepirkumi@vmd.gov.lv Faksa numurs: +37167211176
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vmd.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vmd.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Apvidus automobiļu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Divu apvidus automobiļu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34100000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

32200 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VMD 2015/23

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: PAR APVIDUS AUTOMOBIĻU PIEGĀDI
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „EURO-AUTO”, 40003119157

Pasta adrese: Raudas iela 12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@euroauto.lv

Tālruņa numurs: 67614486

Faksa numurs: 67860249

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 32200    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 32200    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ne lielāks, kā 7,0 l/100km, CO2 emisijas ne vairāk kā 130 g/km un atbilstība vismaz EURO 5 emisijas standarta prasībām

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv