Sludinājums: Mazlietota transportlīdzekļa iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām

Publicēts
29.07.2015
29.07.2015
Pasūtītājs
Lauku atbalsta dienests (90000794228)
Termiņš
10.08.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Edgars Andersons
E-pasts
Sludinājums
www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkum...
Tālrunis
67027895

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 29/07/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Lauku atbalsta dienests, 90000794228
Pasta adrese: Republikas laukums 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1981 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Edgars Andersons Tālruņa numurs: 67027895
E-pasts: edgars.andersons@lad.gov.lv Faksa numurs: 67027120
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles/iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Atbalsts lauksaimniecībai
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Mazlietota transportlīdzekļa iegāde Lauku atbalsta dienesta vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Viena mazlietota miniven tipa transportlīdzekļa iegāde, normatīvajos aktos noteikto nozares specifisko funkciju veikšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
34110000-1

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  25 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LAD 2015/20

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 10/08/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba dienās pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 10/08/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 1.Transportlīdzekļa modelim jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām; 2.Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļa atbilstība izplūdes izmešu standartu EURO 5 emisijas prasībām.

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv