Sludinājums: vienas jaunas organisko mēslu izkliedētāju piekabes piegāde

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
01.07.2015
Tālrunis
29457307, 63781722

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003033696

Adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i): 29457307
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63781722

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Indulis Ieviņš, 29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: vienas jaunas organisko mēslu izkliedētāju piekabes piegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: mehāniskās darbnīcas, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 42000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 01/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 409757__0_nolikumsorganiskomesluizkliedetjupiekabespiegade215.p.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv