Rezultāts: Piekabe

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
SIA “Merkurij Agro” (42403037437)
Uzvarētājs
SIA “PAKAVS” (LV48703001414)
Summa
18 900,00 EUR
Tālrunis
29474802

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA “Merkurij Agro”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42403037437

 Adrese: “Kumeliņi”, Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, Latvija, 5751

 Tālruņa numurs(-i): 29474802
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/05/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22/05/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “PAKAVS” LV48703001414 “Aptieka”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA “AGRITECH” LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA “Ivabalte Agro” LV40103181570 Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV- 2167 Latvija
SIA “LMR ĀZENE” LV40003473688 Kauguru 6, Rīga, LV-1046 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “PAKAVS”  LV48703001414  “Aptieka”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 18900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv