Grozījumi: Par jaunu automobiļu pilna servisa nomu

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (90001427791)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.knab.gov.lv/lv/knab/purchases/...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 90001427791


Pasta adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV - 1010


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sanita Lapiņa, Katrīna Āboliņa

Tālruņa numurs: 67356176, 67356178

E-pasta adrese: dn@knab.gov.lv


Faksa numurs: 67331150

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.knab.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.knab.gov.lv/lv/knab/purchases/

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Par jaunu automobiļu pilna servisa nomu
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Jaunu vieglo automobiļu un jauna pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma saskaņā ar tehnisko specifikāciju
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  34110000-1
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: KNAB 2015/15

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 066-115400 03/04/2015 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 01/04/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/04/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
25/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
29/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)

Šī teksta vietā:
25/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
29/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)

Šī teksta vietā:
25/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
29/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv