Sludinājums: Pasažieru transportlīdzekļu ar vadītāju noma

Publicēts
22.04.2015
22.04.2015
Pasūtītājs
Sabiedrības integrācijas fonds (90001237779)
Termiņš
08.05.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Sintija Bērziņa
E-pasts
Sludinājums
www.sif.gov.lv/index.php?option=com...
Tālrunis
67078198

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrības integrācijas fonds, 90001237779
Pasta adrese: Aspazijas bulvāris 24
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Sintija Bērziņa Tālruņa numurs: 67078198
E-pasts: sintija.berzina@sif.gov.lv Faksa numurs: 67078224
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sif.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9597&Itemid=21&lang=lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: publisks nodibinājums
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: sabiedrības integrācijas veicināšana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Pasažieru transportlīdzekļu ar vadītāju noma

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Pasažieru transportlīdzekļu ar vadītāju noma

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
60170000-0

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIF 2015/11

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 08/05/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Pirmdien: 08:30-18:00; O.,T.,C.: 08:30-17:00; Piektdien: 08:30-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 08/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

08/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:05
Vieta:  Aspazijas bulvāris 24, Rīga (3.stāvs)

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF TP, projekts „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu ieviešanā – 2.kārta”
 2. FEAD, Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (darbības programma CCI Nr. 2014LV05FM0P001 EAFVP)

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpilde tiks finansēta no dažādām Pasūtītāja administrētām programmām un īstenotiem projektiem (t.sk. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma „NVO fonds” (LV03), projekts „Tehniskā palīdzība Sabiedrības integrācijas fondam Eiropas Savienības fondu ieviešanā – 2.kārta” (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/22/012), Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (darbības programma CCI Nr. 2014LV05FM0P001 EAFVP), projekts „Nacionālais integrācijas centrs” (granta līgums Nr.IF/2013/1.b./1), u.c.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv