Rezultāts: Vispārīgā vienošanās par neregulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Zemgales plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Zemgales plānošanas reģions (90002182529)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIXCO” (43603017555)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.zemgale.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Zemgales plānošanas reģions, 90002182529
Pasta adrese: Katoļu iela 2b
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Normunds Naglis Tālruņa numurs: 63027549
E-pasta adrese: normunds.naglis@zpr.gov.lv Faksa numurs: 63027549
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zemgale.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.zemgale.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Publiska atvasināta persona
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Attīstības plānošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Vispārīgā vienošanās par neregulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Zemgales plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 2
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zemgales plānošanas reģions; Jelgavā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Neregulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšana pa Latviju, Lietuvu un Igauniju Zemgales plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
60140000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZPR2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās par neregulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Zemgales plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIXCO”, 43603017555

Pasta adrese: Skolas iela 10

Pilsēta/Novads: Svētes pagasts, Jelgavas novads

Pasta indekss: LV-3008

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: rixco@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29151119

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.rixco.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, NFI, Eiropas reģionālās attīstības fornds, Norvēģu finanšu instruments

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

pārvadājumi pēc nepieciešamības tiks nodrošināti gan no valsts budžeta, gan struktūrfondu līdzekļiem

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv