Sludinājums: Starptautisko kravu pārvadājumu nodrošināšana

Publicēts
27.02.2015
27.02.2015
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Termiņš
10.03.2015
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 27/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473
Pasta adrese: Pērses iela 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1442 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Dainis Gipters Tālruņa numurs: 67039400
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv Faksa numurs: 67039401
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Starptautisko kravu pārvadājumu nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LVZZ
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: 1. daļa - Londona, Lielbritānija. 2.daļa - Šanhaja, Ķīna.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Nodrošināt transporta un loģistikas pakalpojumus pārtikas produktu paraugu nogādāšanai līdz Latvijas nacionālajiem stendiem divās starptautiskajās pārtikas izstādēs „IFE 2015” un „SIAL China 2015” attiecīgi 2015. gada 21. martā un 5. maijā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
60000000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  2 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LIAA 2015/16 ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 10/03/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 10/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, 2.9. Finansējums līgumam tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” (projekta identifikācijas numurs 2DP/2.3.1.1.2./10/IPIA/LIAA/001), kas apstiprināts ar Ekonomikas ministrijas 2010.gada 8.decembra lēmumu Nr.1-6.9-1 un īstenots saskaņā ar 2010.gada 29.decembra noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbības un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktvitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

1.daļa - līguma izpildes termiņš ir 21.marts; 2.daļa - līguma izpildes termiņš ir 5.maijs.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv