Grozījumi: Telpu un teritoriju uzkopšana un klientu apkalpošanas personāla nodrošināšana

Publicēts
24.09.2017
24.09.2017
Pasūtītājs
SIA "Rīgas nami" (40003109638)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rigasnami.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 24/09/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Rīgas nami", 40003109638

Pasta adrese

Rātslaukums 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpunkts(-i)

SIA "Rīgas nami"

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Santa Blunava

Tālruņa numurs

+37167181328

Faksa numurs

E-pasta adrese

rigasnami@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasnami.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigasnami.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Telpu un teritoriju uzkopšana un klientu apkalpošanas personāla nodrošināšana

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Telpu un teritoriju uzkopšana, klientu apkalpošanas personāla, dežūrapkopēju un biļešu kontrolieru personāla nodrošināšana

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
90919200-4

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

RN 2017/02

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2017/S 160-330535 21/08/2017 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 23/08/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: IV.2.8.)

Teksta labojuma vieta:
Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)
Šī teksta vietā:
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: ilgums mēnesī (šos): 6 (no piedāvājumu iesniegšanas datuma)
Jābūt:
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 2018.gada 26.martam.

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4.)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
27/09/2017 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
16/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00

Iedaļas Nr: IV2.9.)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
27/09/2017 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
16/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā, kas pieejami SIA "Rīgas nami" tīmekļa vietnē http://www.rigasnami.lv/data/lv/tenders/view/819.

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 22/09/2017

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv