Sludinājums: Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana

Publicēts
09.01.2017
09.01.2017
Pasūtītājs
Valmieras tehnikums (90009612809)
Termiņš
20.01.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Ilze Avotiņa
E-pasts
Sludinājums
www.valmierastehnikums.lv/iepirkumi...
Tālrunis
20270264

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 09/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valmieras tehnikums, 90009612809

Pasta adrese

Vadu iela 3

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ilze Avotiņa

Tālruņa numurs

20270264

Faksa numurs

64232156

E-pasta adrese

skola@valmierastehnikums.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmierastehnikums.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmierastehnikums.lv/iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Vadu iela 3, Valmiera; Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība, Ranka, Gulbenes novads

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi Valmieras tehnikuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
98310000-9

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VT 2017/1/IE

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 20/01/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 9:00-15:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 20/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

20/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Vadu iela 3, Valmiera, 321.kabinets

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Piedāvājumam jāpievieno Valsts Vides dienesta vai citas kompetentas institūcijas izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbības veikšanai apliecināta kopija

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv