Rezultāts: Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" (40003275352)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas sadzīves pakalpojumi" (40103336140)
Summa
5 660,00 EUR
Sludinājums
www.rctervete.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"", 40003275352
Pasta adrese: SIA RC "Tērvete", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
Pilsēta/Novads: Tērvetes novads Pasta indekss: LV-3730 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Valdis Grīnvalds Tālruņa numurs: 63726188
E-pasta adrese: rctervete@zemgale.lv Faksa numurs: 63781703
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rctervete.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rctervete.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: SIA RC "Tērvete", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana SIA RC "Tērvete" vajadzībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
98311200-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5660 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA RC "Tērvete" /2016/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas sadzīves pakalpojumi", 40103336140

Pasta adrese: Vienības prospekts - 32

Pilsēta/Novads: Jūrmala

Pasta indekss: 2010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 22337777

Faksa numurs: 67755238

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5660    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5660    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv