Rezultāts: Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (40003294758)
Uzvarētājs
SIA „Cleanhouse” (40003371991)
Summa
40 000,00 EUR
Sludinājums
www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", 40003294758
Pasta adrese: Vaļņu iela 28
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1980 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Asnāte Šmagre Tālruņa numurs: 67024682
E-pasta adrese: asnate.smagre@vni.lv Faksa numurs: 67024686
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vni.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/iepirkumi_pil_8____panta_kartiba/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90910000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VNĪ/2015/4/1-2/M-3

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 4/1-2-15-28/728
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Cleanhouse”, 40003371991

Pasta adrese: Rankas iela 13

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta sešpadsmitās daļas 2.punktu; iepirkumā vērtēta tika telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu izmaksas 1 (vienā) mēnesī, savukārt līgums slēgts uz periodu 5 (pieci) mēneši vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem ir sasniegusi EUR 40 000,00, bet ne ilgāk kā atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts līgums par telpu un teritorijas uzkopšanu K.Valdemāra ielā 3, Rīgā (ņemot vērā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais), atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv