Grozījumi2018/04/172018/04/17 Valsts augu aizsardzības dienests (90000042982)

Duālā atomabsorbcijas spektrofotometra ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi (taisnstūra palete) mikro un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos piegāde projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvarā