Rezultāts2017/09/052017/09/05 Valsts administrācijas skola (90000028156)

Par sociālā pētījuma “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas, un korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.salīdzinošais vērtējums” I daļas “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un II daļas “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā” veikšanu