Rezultāts2014/02/272014/02/27 SIA "DEREX" (51503050951-3)

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi saskaņā ar SIA „REM PRO” sagatavoto vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti SIA „DEREX” piederošā ēkā Višķu ielā 21F, Daugavpilī atbilstoši energoefektivitātes un ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām un atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”