Rezultāts2017/05/222017/05/22 SIA „Baltic Dairy Board" (43603036823)

Eksperimentālo un analītisko darbu veikšana galaktooligosaharīdu (GOS) biosintēzes pētījumam atbilstoši tehniskajā specifikācija iekļautajām prasībām. Iepirkums tiek veikts pētījuma “Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību.”” vajadzībām, kas tiek īstenots projekta "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS” ietvaros (Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/004)

Rezultāts2016/12/142016/12/14 SIA „Baltic Dairy Board" (43603036823)

Peptīdu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšana piena un sūkalu proteīnu hidrolizātos atbilstoši tehniskajā specifikācija iekļautajām prasībām. Iepirkums tiek veikts pētījuma „Kontrolētās enzimātiskās hidrolīzes procesa uzlabošanas izpēte augstvērtīgu sūkalu un piena proteīnu hidrolizātu iegūšanai” vajadzībām, kas tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centra ietvaros (Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005)