Rezultāts2018/05/282018/05/28 Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)

Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera biedru produkcijas virzīšana eksporta tirgos t.sk. priekšizpētes veikšana šādās eksporta mērķa tirgus grupās (turpmāk – EMTG): • Skandināvija, Austrumeiropa un bijušās NVS valstis • Rietumeiropa • Balkāni, Centrālā Eiropa, Āfrika • Amerika, Āzija, Austrālija Pēc veiktās priekšizpētes EMTG tiek identificēti 1-2 potenciālākās eksporta mērķa valstis, kur Izpildītājs veic fokusētu Klastera biedra produkcijas virzīšanu.

Rezultāts2015/08/102015/08/10 Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)

A sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Izraēlu B sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Gruziju C sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Moldovu D sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Īriju E sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Somiju F sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Islandi G sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Dāniju H sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Zviedriju I sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Bulgāriju J sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Honkongu

Rezultāts2015/01/202015/01/20 Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)

A sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Nīderlandi B sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Franciju C sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Angliju D sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Vāciju E sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Zviedriju F sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Poliju G sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Čehiju H sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Baltkrieviju I sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Rumāniju J sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Azerbaidžānu K sadaļa – Pārtikas produktu kvalitātes klastera produkcijas virzīšana uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem