Sludinājums: Dārzeņu pārstrādes ceha pārbūve

Publicēts
28.06.2018
28.06.2018
Pasūtītājs
ZS Garīši (46101016141)
Termiņš
30.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Garīši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101016141

Adrese

Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Garīši", LV-3333, Latvija, LV-3333

Tālruņa numurs(-i)

26544064

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Jānis Čaročinskis; 26544064; garisi.a@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu pārstrādes ceha pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Garīši", LV-3333

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

600000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kuldīgas nov., Vārmes pag., "Garīši", LV-3333

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākuma 4."Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv