Rezultāts: Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža

Publicēts
10.04.2018
10.04.2018
Pasūtītājs
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" (90001474442)
Uzvarētājs
SIA Rēzeknes gaļas kombināts (42403012397), SIA FOREVERS (40003307535)
Summa
24 717,00 EUR
Sludinājums
www.krustpils.lv/pasvaldiba/publisk...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 10/04/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", 90001474442

Pasta adrese

"Pansionāts Jaunā Muiža", "Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads

Pilsēta / Novads

-

Pasta indekss

LV-5222

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Rudīte Āboliņa

Tālruņa numurs

65237867, 26836078

Faksa numurs

652 32771

E-pasta adrese

pansionats@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

Pircēja profila adrese (URL): http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
15000000-8

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

24717 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

p/a "Jaunāmuiža" 2018/5

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: IEPIRKUMA LĪGUMS “Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža”” daļā Nr.1

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

09/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Rēzeknes gaļas kombināts, 42403012397

Pasta adrese

Rīgas iela 22, Rēzekne

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64607300

Faksa numurs

64628050

E-pasts

rgk@rgk.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

-

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19500    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: IEPIRKUMA LĪGUMS “Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža”” daļā Nr.2

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

09/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

5

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA FOREVERS, 40003307535

Pasta adrese

Granīta iela 9 a, Rīga, LV-1057

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1057

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

60001123

Faksa numurs

-

E-pasts

info@forevers.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

-

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4272    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4272    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: IEPIRKUMA LĪGUMS “Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža”” daļā Nr.3

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

09/04/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Rēzeknes gaļas kombināts, 42403012397

Pasta adrese

Rīgas iela 22, Rēzekne

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64607300

Faksa numurs

64628050

E-pasts

rgk@rgk.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

-

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 945    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 945    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv