Rezultāts: Piena un sūkalu transportēšanas specializētā transporta līdzekļa piegāde

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
A/s "Smiltenes piens" (43903002031)
Uzvarētājs
SIA "Scania Latvija" (LV 50003118401)
Summa
124 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

A/s "Smiltenes piens"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43903002031

Adrese

Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija, LV 4729

Tālruņa numurs(-i)

64707608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64707600

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors , Normunds Liniņš, T: 26665639, normunds.linins@smiltenespiens.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piena un sūkalu transportēšanas specializētā transporta līdzekļa piegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Scania Latvija" LV 50003118401 Tīraines iela 13, Rīga, LV 1058 Latvija
SIA "Volvo Truck Latvija" LV 40003287135 Granīta iela 28 a, Rumbula, Stopiņu novads, LV 1057 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Scania Latvija" LV 50003118401 Tīraines iela 13, Rīga, LV 1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

124000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv