Rezultāts vai grozījumi: “Kravas automašīnu ar cisternu piena pārvadāšanai piegāde”

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Tukuma Piens" (40003294211)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība "Tukuma Piens"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003294211

Adrese

Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma nov., Latvija, LV-3101

Tālruņa numurs(-i)

+371 63122222

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Arvis Gailis E-pasts: arvis@spedline.lv tel.: +371 29418604

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

"Kravas automašīnu ar cisternu piena pārvadāšanai piegāde”

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Iepirkums tiek pārtraukts

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv