Sludinājums: Piena kompleksa pilnveidošana

Publicēts
04.09.2017
04.09.2017
Pasūtītājs
Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (40003017051)
Termiņš
17.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003017051

Adrese

Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu novads, Latvija, LV-4650

Tālruņa numurs(-i)

+37126454167

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Juris Trops, tālr. nr. +37126454167, juris.trops@agrovilani.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piena kompleksa pilnveidošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

" Kompleks Piziči", Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Darbnīcas", Maltas ciems, Viļānu novads, LV-4650

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv