Sludinājums: Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Spāres internātpamatskolā 2017. gadam

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
Amatas novada pašvaldība (90000957242)
Termiņš
06.12.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Iveta Herbsta
E-pasts
Sludinājums
www.amatasnovads.lv/iepirkumi/iepir...
Tālrunis
25639509

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 25/11/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Amatas novada pašvaldība, 90000957242

Pasta adrese

"Ausmas", Amatas novads, LV - 4101

Pilsēta / Novads

nav

Pasta indekss

LV-4101

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Iveta Herbsta

Tālruņa numurs

25639509

Faksa numurs

64127942

E-pasta adrese

iveta.herbsta@amatasnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.amatasnovads.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.amatasnovads.lv/iepirkumi/iepirkumi-8-2-panta-kartiba-2/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Spāres internātpamatskolā 2017. gadam

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

“Spares muiža”, Spāre, Amatas pagasts

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Spāres internātpamatskolā 2017. gadam

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15500000-3 15600000-4
15110000-2
15112000-6
15130000-8
15896000-5
03212100-1
03222110-7
03221200-8
03221000-6
15800000-6

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no 01/01/2017 (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ANP 2016/34

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 06/12/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks darba dienās no 8.30 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no 12.30 līdz 13.00, piektdienās līdz 14:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 06/12/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Spāres internātpamatskola, 90001057345

Pasta adrese

Spares muiža

Pilsēta / novads

Amatas novads Drabešu pagasts

Pasta indekss

LV 4139

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv